Beste ON-ers,

 Bijgaand de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 16 mei 2018. De aanvang van de vergadering is 19:30.

 

 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag van de ALV gehouden op 19 april 2017

4. Jaarrekening seizoen 2016/2017

5. Verslag van de kascommissie

6. Begroting seizoen 2017/2018

7. Presentatie Jan Buitenhuis: Gelijk speelveld

8. Jubilarissen, benoeming ereleden, leden van verdienste

9. Overige onderwerpen

10. Rondvraag

11. Sluiting

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor