Beste ON-ers,

Woensdag 16 mei a.s. zal de Algemene Ledenvergadering plaatsvinden in het Clubhuis.

De vergadering start om 19:30, de agenda plaatsen wij uiterlijk 2 weken voor de ALV op de website.

Het Bestuur

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor