Voorbereiding ALV 19 april 2017

Ter voorbereiding op de ALV van woensdag 19 april a.s., liggen de jaarrekening 2015/2016, de begroting 2016/2017 en de notulen van de ALV van 12 december 2015 donderdagavond tussen 20:00 en 21:00 ter inzage in de bestuurskamer. 

Opbrengst KIKA-actie

Na enig wachten op een bijdrage van diverse sponsors is het bestuur verheugd u mee te kunnen delen, dat de KIKA actie van 10 december j.l € 1200 heeft opgeleverd.

Lees meer...

Aktie Vriendenloterij

Zoals eerder aangekondigd gaat onze vereniging een samenwerkingsverband aan met de vriendenloterij. De vriendenloterij is een instantie, opgericht om structureel geld in te zamelen voor gezondheid, welzijn en sport in Nederland.

Lees meer...

2017: de start van een bijzonder jaar

We staan met CVV Oranje Nassau aan het begin van een bijzonder jaar. Dat heeft alles te maken met het aanstaande jubileum van de vereniging. In het jaar 2018 mag ON haar 100-jarig bestaan vieren. En dat mag natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Sterker nog: we maken er een volledig jubileumjaar van! En dat betekent dat het jubileum dit jaar al van start gaat!

Lees meer...

Opnieuw laat het weer ons in de steek

Toen ik vanmorgen naar buiten keek dacht ik: nee hè, niet weer. Maar wel dus. Net als vorig jaar, toen de wegen onder een laag ijs lagen, en we de nieuwjaarsinstuif 3 keer moesten verplaatsen, is het ons ook dit jaar niet gegund. Door de weersomstandigheden hebben we het onverantwoordelijk gevonden de nieuwjaarsinstuif door te laten gaan. Jammer, maar het is niet anders.

Lees meer...

LET OP: Nieuwjaarsreceptie gaat niet door!

In verband met de weersomstandigheden gaat de nieuwjaarsreceptie niet door! Bijzonder spijtig, maar we willen geen onverantwoorde risico's nemen. Iedereen een goed weekend gewenst!

met vriendelijke groet,
Alex Bolt en Jan Niko de Boer

Ledenraadpleging: aanpassing speeldagenkalender

De KNVB heeft bijgaande brief aan alle voetbalclubs gestuurd. In de brief wordt een aanpassing van de speeldagenkalender voorgesteld. In januari zullen de clubs gevraagd worden hun mening hierover te geven. Om een mening te vormen, horen we graag hoe de leden van Oranje Nassau hierover denken.

Lees meer...

Oranje Nassau sluit zich aan bij gemeentelijk standpunt gebruik kunstgrasvelden

Het bestuur en andere vrijwilligers van Oranje Nassau krijgen veel vragen over het gebruik van de kunstgrasvelden. Dit naar aanleiding van de discussie die is ontstaan door het televisieprogramma Zembla dat hier uitgebreid aandacht aan besteedde. Inmiddels hebben verschillende betrokken partijen een officieel standpunt naar buiten gebracht. Oranje Nassau onderschrijft deze standpunten die we hier kort zullen samenvatten.

Lees meer...

Van de bestuurstafel augustus 2016

Op 15 december jl. heeft ons dagelijks bestuur een gedaanteverwisseling ondergaan. 

Lees meer...

nieuwjaarsbijeenkomst opnieuw uitgesteld

Door de slechte weersomstandigheden is de nieuwjaarsbijeenkomst  opnieuw verplaatst .' s Avonds de weg op gaan in deze omstandigheden is niet aan te raden. De nieuwe datum is vrijdag 8 januari om 19.30 uur. We hopen, dat er ondanks alle verschuivingen toch een goede opkomst zal zijn

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor