Coronamaatregelen CVV Oranje Nassau

coronamaatregelenBeste voetbalvrienden,

We hebben al een tijdje te kampen met een Corona crisis. Gelukkig mogen we weer sporten en recreëren met elkaar. Jullie zijn dus weer hartelijk welkom op sportpark Coendersborg. Maar hiervoor moeten we de volgende regels wel in acht nemen:

  • Als je ziek bent of je ziek voelt, blijf dan thuis;
  • Houd (behoudens het sporten) 1,5 meter afstand van elkaar, dus ook in en rondom het clubhuis en ook rondom de velden!
  • Was je handen regelmatig grondig maar minimaal bij binnenkomst van de kantine en na een toiletbezoek;
  • Volg de pijlen in het clubhuis.

Ook willen we iedereen verzoeken om elkaar aan te spreken als de regels van het RIVM niet worden opgevolgd. Het virus onder controle krijgen moet een doelstelling zijn van ons allemaal!

De digitale ON Nieuwsbrief startte met een eerste uitgave in december 2009 om de leegte van de afgeschafte "ON'er" (het vroegere clubblad) op te vullen. In 2010 en 2011 verscheen de nieuwsbrief veertien keer, maar het gebrek aan vrijwilligers brak de nieuwsbrief op. Toch geven de vele aanmeldingen en positieve reacties genoeg aanleiding om dit initiatief opnieuw te gaan oppakken. De inhoud van de nieuwsbrief zal meer gekoppeld worden aan de uitgebreidere organisatie (webredactie) rond de website. Daardoor zal het hopelijk ook eenvoudiger zijn om de nieuwsbrief te voorzien van een leuke en leesbare inhoud.

Hiernaast kan je jezelf aanmelden voor deze nieuwsbrief. NB: je ontvangt dan een email met een bevestigingslink. Vergeet niet om zelf je aanmelding te bevestigen!

We streven naar een brede verspreiding van de nieuwsbrief, met name onder de leden van Oranje Nassau. Probeer met mond op mond reclame te zorgen voor zoveel mogelijk aanmeldingen binnen je elftal!

In het kader van het aanstaande jubileum is het ook mogelijk om je alleen in te schrijven voor de nieuwsbrief tijdens het jubileumjaar. Je wordt dan na juni 2018 weer uit de verzendlijst verwijderd.

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor