Beste ON-ers,

Bijgaand de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van woensdag 20 april 2022. De vergadering vindt plaats in het clubhuis van Oranje Nassau, de aanvang van de vergadering is 19:30.

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Jaarrekening seizoenen 2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021
4. Update plannen nieuwbouw/verbouw
4. Bestuurssamenstelling
5. Jubilarissen, benoeming ereleden, leden van verdienste
6. Rondvraag
7. Sluiting

Op donderdag 14 april 2022 is er tussen 19:30 en 20:00 de gelegenheid om de jaarrekeningen van de bovengenoemde seizoenen in te zien. De jaarrekeningen liggen dan ter inzage in de bestuurskamer van het clubhuis.

Met sportieve groeten,
Het bestuur

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor