Coronamaatregelen CVV Oranje Nassau

coronamaatregelenBeste voetbalvrienden,

We hebben al een tijdje te kampen met een Corona crisis. Gelukkig mogen we weer sporten en recreëren met elkaar. Jullie zijn dus weer hartelijk welkom op sportpark Coendersborg. Maar hiervoor moeten we de volgende regels wel in acht nemen:

  • Als je ziek bent of je ziek voelt, blijf dan thuis;
  • Houd (behoudens het sporten) 1,5 meter afstand van elkaar, dus ook in en rondom het clubhuis en ook rondom de velden!
  • Was je handen regelmatig grondig maar minimaal bij binnenkomst van de kantine en na een toiletbezoek;
  • Volg de pijlen in het clubhuis.

Ook willen we iedereen verzoeken om elkaar aan te spreken als de regels van het RIVM niet worden opgevolgd. Het virus onder controle krijgen moet een doelstelling zijn van ons allemaal!

Wij willen de elftalleiders verzoeken om langdurig geblesseerden, zieken, huwelijken, kortom ‘lief en leed’ te melden bij Thom van Dijk, telefoonnummer (050) 5711920 of (06) 51207392; hij zorgt voor de attenties. Als iets bij ons niet bekend is kunnen wij geen actie ondernemen. Graag jullie aandacht en medewerking hiervoor. Bedankt!