Alfred Laaning - voorzitter

Ina Sulman-Vos - secretaris

Feiko Boschma - penningmeester

Coby Bos-Janssens - lid

Thom van Dijk - lid