Alfred Laaning - voorzitter

Ina Sulman-Vos - secretaris

Feiko Boschma - penningmeester

Coby Bos-Janssens - lid

Thom van Dijk - lid

 

Het bestuur van de Supportersvereniging heeft besloten de klaverjas- en sjoelavonden in september 2021 weer op te pakken.

Er is geïnventariseerd of er belangstelling was vanuit de actieve leden.

Tot nu toe hebben 18 klaverjassers belangstelling getoond en 3 van de 6 sjoelers.

De volgende data zijn vastgesteld:
24 september 2021           28 januari 2022
29 oktober 2021                25 februari 2022
26 november 2021            25 maart 2022
17 december 2021            22 april 2022
                                          27 mei 2022