Terwijl een groep mensen (meer als afgebeeld) bezig is aan de voorbereiding voor het nieuwe hoofdveld en het nieuwe seizoen en zich daarbij uit de naad werkt, menen enkele hufters de boel binnen te moeten “verbouwen”.

Door Bert Postma

Wie haalt het in zijn hersens om de plafonds in de toiletten, zowel bij de dames als bij de heren te moeten slopen. Helaas zijn er geen foto’s van deze geweldenaren. Ik had ze graag voor U in beeld gebracht en zou daarbij geen boodschap aan persoons beschermende wetjes hebben. Als jullie werkelijk zo goed zijn in slopen, kun je je nuttig maken. Er moet nog veel gebeuren rond het hoofdveld. Je kunt je aanmelden bij Henk de Jonge, een van de mensen die dagelijks bezig zijn voor hun club en weer uren werk hebben om de door jou aangerichte schade weer te herstellen. Nog niet gesproken over de kosten die zo’n actie met zich mee brengt, terwijl de clubs het al zo moeilijk hebben.

Ik hoop dat jullie spijt krijgen van dit nutteloze gedrag en je energie beter gaan besteden.

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor