Alfred heette iedereen hartelijk welkom.


Thom liet weten dat Dries Olthuis vorige week was overleden. Hiervoor hebben we 1 minuut stilte in acht genomen.
Ook vertelde hij dat Aaldert deze dag was geopereerd.
Verder waren er geen mededelingen.
Er waren deze avond 20 klaverjassers en 5 sjoelers.
Alfred wenste iedereen een fijne avond toe.

Nadat Ina en Jon de tellingen hadden gedaan, werd overgegaan tot de uitreiking van de dagprijzen.

 Dagprijzen bij het klaverjassen

1 Thom van Dijk 5.128 punten
2 Lucas Stulp 5.120 punten
3 Alfred Laaning 4.997 punten
4 Menno Laaning 4.899 punten
5 Jelle Arents 4.891 punten
6 Jon Sulman 4.874 punten
7 Ina Sulman 4.812 punten

 

Poedelprijs

Jaap Heins 3.740 punten

Dagprijzen bij het sjoelen
1 Koos van der Zee 998 punten

Poedelprijs
Dick Hardieck 900 punten

Het was een gezellige avond.

 

Eindstand bij het klaverjassen na 6 avonden

1 Bert de Goeij 31.787 punten
2 Lucas Stulp 29.911 punten
3 Harry Molema 28.314 punten
4 Gezinus Bentum 28.179 punten
5 Jan de Vries 28.151 punten
6 Freerk Noorman 27.748 punten
7 Alfred Laaning 27.633 punten
8 Jaap Heins 27.509 punten
9 Jon Sulman 27.136 punten
10 Menno Laaning 27.040 punten

 

Bij het klaverjassen hebben weer diverse verschuivingen plaats gevonden.
Bert de Goeij heeft de koppositie behouden.
Lucas heeft zijn 2e plaats behouden.
Jaap is gezakt van de 3e naar de 8e plaats.
Daardoor stegen Harry naar de 3e, Gezinus naar de 4e en Jan naar de 5e plaats.
Freerk heeft zijn 6e plaats behouden.
Alfred is ook een plaats gestegen en staat nu 7e.
Jon heeft zijn 9e plaats behouden en Menno is de hekkensluiter in de TOP 10 en staat op de 10e plaats.

Wat betreft de doormarsen staat er 1 persoon met 2 doormarsen voor op de nummer 2.

 

Eindstand bij het sjoelen na 6 avonden

1 Koos van der Zee 5.704 punten
2 Greeth van der Zee 5.570 punten
3 Marijke Gerrits 5.481 punten
4 Anna Meijer 5.107 punten
5 Dick Hardieck 5.060 punten
6 Elsbeth Noorman 5.035 punten
7 Henk de Jonge 4.978 punten
8 Alfred van Deemter 4.961 punten
9 Gré van Aalderen 4.823 punten
10 Elisabeth van der Werff 4.798 punten

 

Bij het sjoelen hebben er enkele verschuivingen plaatsgevonden.
Koos, Greeth en Marijke hebben hun 1e , 2e en 3e plaats behouden.
Door haar afwezigheid is Elsbeth 2 plaatsen gezakt en staat nu 6e.
Anna is daardoor 2 plaatsen gestegen en staat nu 4e.
Dick had de poedelprijs maar is toch gestegen van de 8e naar de 5e plaats.
Door hun afwezigheid zijn Henk en Alfred een plaats gezakt en staan nu 7e en 8e.
Gré en Elisabeth hebben hun 9e en 10e plaats behouden.

De volgende klaverjas- en sjoelavond is gepland op vrijdag 27 maart 2020,
aanvang 20.00 uur.
Ook dan staat om half 8 de koffie en de thee weer voor jullie klaar.

Jon en ik zijn dan niet aanwezig. Thom zal de inschrijving en de tellingen doen.
Wij zien jullie weer in april 2020.

Ina Sulman