Beste ON-ers,

De Algemene Ledenvergadering is voorlopig vastgesteld op woensdag 13 mei 2020.

Mochten de ontwikkelingen rondom het coronavirus maken dat deze datum niet haalbaar is, dan laten wij dit tijdig weten middels een bericht op de website. Hou de website dus goed in de gaten de komende tijd!

Het bestuur van Oranje Nassau

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor