Alfred heette alle aanwezigen hartelijk welkom.


In de Algemene Ledenvergadering van 11 november 2019 is het Huishoudelijk Reglement aangepast. In het Huishoudelijk Reglement stond in Artikel 1 dat de Supportersvereniging bestaat uit gewone leden en leden van verdienste. Deze laatsten worden als zodanig benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
In Artikel 2 stond dat leden een bewijs van lidmaatschap per verenigingsjaar krijgen in de vorm van een lidmaatschapskaart, welke strikt persoonlijk is. Dat is helemaal niet zo. Het artikel komt te vervallen.
Naar aanleiding van Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement werd aan het begin van de avond stil gestaan bij een drietal leden van de Supportersvereniging, die al sinds 1999 werkzaamheden voor de Supportersvereniging verrichten/hebben verricht.
Dit waren Jacobus van der Zee, Jacoba Bos-Janssens en Albert Boelo Gerrits.
Koos als lid van de kascommissie, die aan het eind van ieder seizoen de Kas controleerde van de penningmeester.
Coby als lid van het bestuur, die de prijzen etc. verzorgt voor iedere klaverjas- en sjoelavond.
Albert als barman, die tijdens de klaverjas- en sjoelavonden de aanwezige kaarters en sjoelers van een hapje en een drankje voorziet.
Zij kregen alle drie een oorkonde als Lid van Verdienste en een bos bloemen voor het vele werk dat zij de afgelopen 20 jaren voor de Supportersvereniging hebben verricht. Tevens hoeven zij met ingang van het volgende seizoen geen contributie meer te betalen.

Vervolgens liet Alfred weten dat Coby en hij naar het afscheid van Willem Kapma zijn geweest, namens de Supportersvereniging.
Ina liet weten dat zij een condoleancekaart had gestuurd naar de familie van Willem Kapma, namens de leden en het bestuur van de Supportersvereniging.
Ina vertelde dat zij een Kerstkaart van Teuna en Emile heeft gekregen. Daarnaast heeft Emile nog gebeld, met de mededeling dat zij niet meer op de maandelijkse klaverjas- en sjoelavond van de Supportersvereniging van ON zullen komen. Emile liet weten dat zij een keuze moesten maken. In Veendam zitten zij ook nog op een kaartclub, waarvan zij de werkzaamheden willen overdragen aan een jonger iemand, alleen is daar geen belangstelling voor. Verder gaf hij aan dat hij inmiddels ook over de 80 jaar is en dat de kinderen over ver wonen en dat dit allemaal een beetje te veel wordt.
Emile en Teuna vinden het erg jammer dat zij deze keuze hebben moeten maken.
Ik moest iedereen vooral de hartelijke groeten overbrengen.
Ook was er een Kerstkaart met de vriendelijke groeten van Jelle Arents, gericht aan het bestuur en de leden van de Supportersvereniging van C.V.V. Oranje Nassau.
Tevens had Jelle, net als voorgaande jaren, weer een busje van de Dierenbescherming bij zich.
Alfred verzocht iedereen hieraan even aandacht te willen schenken.
Er waren deze avond 19 klaverjassers en 9 sjoelers.
Alfred wenste iedereen een fijne avond toe.

Nadat Ina en Jon de tellingen hadden gedaan, werd er begonnen met de uitreiking van de dagprijzen.

Dagprijzen bij het klaverjassen

1 Bert de Goeij 6.015
2 Lucas Stulp 5.308
3 Harry Molema 5.303
4 Jan Zuidenga 4.931
5 Ina Sulman 4.909
6 Menno Laaning 4.773
     
  Poedelprijs  
  Jelle Arents 3.530


Dagprijzen bij het sjoelen

1 Marijke Gerrits 968 punten
2 Koos van der Zee 956 punten
3 Greeth van der Zee 940 punten
     
  Poedelprijs  
  Gré van Aalderen 845 punten

 

Het was een gezellige avond.

Na de prijsuitreiking werd overgegaan tot de trekking van de lootjes voor de Tombola.
Alle aanwezigen werden bedankt voor de meegenomen prijsjes.
Marijke deed de trekking van de lootjes, Alfred zei welk nummer het was, Thom en Ina gaven de prijzen aan en Coby en Jasper brachten de prijzen naar de winnaars toe.

Eindstand bij het klaverjassen na 4 avonden

1 Bert de Goeij 22.026 punten
2 Lucas Stulp 19.818 punten
3 Gezinus Bentum 19.119 punten
4 Jan de Vries 18.683 punten
5 Jaap Heins 18.423 punten
6 Harry Molema 18.327 punten
7 Freerk Noorman 18.234 punten
8 Menno Laaning 18.141 punten
9 Alfred Laaning 17.971 punten
10 Nico Meijer 17.736 punten

 

Bij het klaverjassen hebben diverse verschuivingen plaats gevonden.
Bert de Goeij heeft de koppositie behouden en is uitgelopen op de nummer 2.
Doordat Gezinus afwezig was is hij 1 plaats gezakt en staat nu 3e.
Lucas heeft zijn 2e plaats ingenomen.
Alfred had een slechte avond en zakt van de 3e naar de 9e plaats.
Jan de Vries is gestegen van de 6e naar de 4e plaats.
Jaap heeft zijn 5e plaats behouden.
Harry is gestegen van de 12e naar de 6e plaats.
Jon en Jelle hebben de TOP 10 verlaten.
Freerk is gestegen van de 9e naar de 7e plaats.
Menno is van de 10e naar de 8e plaats gestegen.
Nico is de hekkensluiter van de TOP 10 bij het klaverjassen.

Wat betreft de doormarsen staat dezelfde persoon nog bovenaan.
Hij/zij staat 3 doormarsen voor op de nummer 2.

Eindstand bij het sjoelen na 5 avonden

1 Koos van der Zee 3.718 punten
2 Greeth van der Zee 3.633 punten
3 Marijke Gerrits 3.550 punten
4 Elsbeth Noorman 3.396 punten
5 Anna Meijer 3.360 punten
6 Henk de Jonge 3.339 punten
7 Alfred van Deemter 3.322 punten
8 Dick Hardieck 3.321 punten
9 Emile Gort 3.239 punten
10 Gré van Aalderen 3.184 punten
11 Elisabeth van der Werff 3.159 punten

 

Bij het sjoelen hebben ook een aantal verschuivingen plaats gevonden.
Koos, Greeth, Marijke, Elsbeth en Anna hebben hun plaatsen behouden en staan respectievelijk 1e, 2e, 3e, 4e en 5e .
Henk was voor de eerste keer van dit seizoen aanwezig en staat nu op de 6e plaats.
Alfred was ook voor de eerste keer van dit seizoen aanwezig en staat nu op de 7e plaats.
Dick is daardoor 1 plaats gezakt en staat nu 8e.
Doordat Emile maar 1 avond is geweest en ook niet weer komt staat hij op dit moment op de 9e plaats.
Gré is 1 plaats gezakt en staat nu 10e.
Doordat Elisabeth afwezig was is zij gezakt van de 8e naar de 11e plaats.

De volgende klaverjas- en sjoelavond is gepland op vrijdag 24 januari 2020, aanvang
20.00 uur.
Ook dan staat om half 8 de koffie en de thee weer voor jullie klaar.

Namens het bestuur van de Supportersvereniging wens ik iedereen fijne Kerstdagen en een voorspoedig en gezond 2020!

Groetjes, Ina Sulman