Alfred heette alle aanwezigen hartelijk welkom.

Thom liet weten dat hij bij Willem Kapma op verjaardagsvisite was geweest, want Willem is 70 jaar geworden.
Willem heeft een tumor in de dikke darm. Hij heeft chemokuren en bestralingen gehad. Genezing is niet mogelijk. Een operatie ook niet.Thom moest de groeten overbrengen aan iedereen.

Daarop aansluitend nam Alfred het woord.

Willem heeft in de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar aangegeven dat hij wel in de kascommissie wil gaan zitten samen met Freerk. Koos heeft aangegeven dat hij in verband met zijn leeftijd wil stoppen de kascontrole. Aangezien Willem ernstig is, is het bestuur op zoek naar een vervanger.
Alfred vraagt of iemand deze taak op zich wil nemen. Bert de Goeij geeft aan dat hij dat wel wil gaan doen.  Ina heeft aan Bert doorgegeven dat de ALV op 11 november 2019 zal worden gehouden en dat de kascontrole meestal op diezelfde datum wordt gedaan. Ina heeft met Bert afgesproken dat Freerk contact met Bert op zal nemen!

Ook moest er gestemd worden over de laatste klaverjas- en sjoelavond van het nieuwe seizoen.
22 mei 2020 is de vrijdag na Hemelvaartsdag en 29 mei 2020 is de vrijdag voor het Pinsterweekend. De voorkeur gaat uit naar de 22e mei 2020. Noteer deze even in jullie agenda!

Verder deelde Thom mee dat Aaldert van Aalderen in het ziekenhuis heeft gelegen met hartproblemen. Als het goed is, is Aaldert vandaag weer thuis gekomen. Ook werd er nog even stil gestaan bij het overlijden van Anneke Striessenou. Alfred en Coby zijn bij de begrafenis aanwezig geweest. Er werd 1 minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Anneke.

Er waren deze avond 17 klaverjassers en er waren 5 sjoelers. Alfred wenste iedereen een plezierige avond toe.

Tijdens de pauze bij het klaverjassen, tussen de 1e en de 2e ronde, werd het Rad van Avontuur gedraaid. De lootjes werden verkocht door Freerk Noorman.

Door de karige opkomst werd besloten maar 1 ronde te draaien.
Nadat Ina en Jon de tellingen gedaan hadden, werd er overgegaan tot het uitreiken van de dagprijzen.

Dagprijzen bij het klaverjassen

1

Bert de Goeij

6.189 punten

2

Jaap Heins

5.735 punten

3

Lucas Stulp

5.498 punten

4

Gezinus Bentum

5.249 punten

5

Alfred Laaning

5.169 punten

6

Jan de Vries

4.824 punten

Poedelprijs

Ina Sulman

3.676 punten


Eindstand van de avond bij het sjoelen

1

Koos van der Zee

938 punten

2

Marijke Gerrits

   892 punten

3

Greeth van der Zee

   887 punten

4

Elsbeth Noorman

   877 punten

5

Emile Gort

   839 punten


Er werden lootjes getrokken door Marijke en de volgende sjoelers kwamen in de prijzen.

Dagprijzen bij het sjoelen

1

Koos van der Zee

Als 1e geëindigd

2

Emile Gort

Als 5e geëindigd

3

Elsbeth Noorman

Als 4e geëindigd

Het was een hele gezellige avond.

De volgende klaverjas- en sjoelavond staat gepland op vrijdag 25 oktober 2019, aanvang 20.00 uur.
Ook dan staat om half 8 de koffie en de thee weer voor jullie klaar.

Tot de 25e oktober.

Ina Sulman