Vandaag ontvingen wij bericht dat Anneke Striesenou op 29 juli jl na een korte periode van ziekte in de leeftijd van 65 jaar is overleden. Anneke is heel lang actief geweest bij Oranje Nassau als vrijwilliger in de keuken. Dat deed zij o.a. samen met de familie Poelman en later met vader Freerk en dochter Elisabeth Noorman.

Als de nood aan de man was wat de bezetting van de keuken betrof, kon je altijd op Anneke rekenen, behalve als ze voor haar kerk de stand op de Grote Markt bemande. Zij heeft ook nog deel uitgemaakt van het bestuur van de supportersvereniging. Een actieve vrouw dus en wij kijken respectvol terug op haar inzet voor onze vereniging.

Wij wensen Sjamme, de kinderen en de kleinkinderen veel sterkte om dit grote verlies te kunnen verwerken.

Mede namens het bestuur,
Jan Niko de Boer

-aanvullende gegevens:

Anneke is opgebaard in uitvaartcentrum Boerhaavelaan, Boerhaavelaan 19 te Groningen waar gelegenheid tot condoleren is op donderdag 1 augustus van 19.00 - 20.00 uur. De uitvaartdienst is op vrijdag 2 augustus om 13.00 uur in de aula van Uitvaartcentrum Boerhaavelaan. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats aan de Kerkstraat te Hoogkerk.
Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie te ontmoeten in het uitvaartcentrum.

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor