Alfred heette alle aanwezigen hartelijk welkom.

Een speciaal welkom voor Alex Bolt en Jaap Helmus.

Alfred gaf Alex het woord.

Alex vertelde dat hij nu 3 jaar voorzitter van de voetbalclub is en dat Jaap 3 jaar secretaris is.

Alex refereerde aan het 100-jarig bestaan van de voetbalvereniging.

Daaraan had de Supportersvereniging een bedrag van € 2.500,-- beschikbaar gesteld en daarvoor wilde Alex de leden van de Supportersvereniging bedanken.

Alfred liet weten, via Marijke, dat Anna een open hartoperatie heeft gehad.

Namens iedereen beterschap en sterkte gewenst.

Voor Thom zaak om haar een kaart te sturen met een cadeaubon.

Daarnaast vertelde Thom dat hij zijn eerste kaart met cadeaubon heeft verstuurd naar Mustafa. Hij is benieuwd naar zijn reactie.

Tevens liet hij weten dat het met Dries nog steeds niet goed gaat.

Alfred liet weten dat de Algemene Ledenvergadering gehouden is op maandag

12 november 2018.

Daar zijn enkele afspraken voor het seizoen 2019-2020 gemaakt tussen het bestuur en de aanwezige leden, te weten:

-      De contributie wordt verhoogd:

1 persoon van € 10,-- naar € 12,50 en echtparen van € 16,-- naar € 20,--.

-      Bij het sjoelen vindt er geen aftrek meer plaats van de slechtste score aan het einde van het seizoen.

-      De kascontrole is jaren gedaan door Koos van der Zee en Freerk Noorman.

Koos heeft aangegeven te willen stoppen.

Gelukkig hebben we tijdens de vergadering Willem Kapma bereid gevonden om deze taak over te willen nemen.

Als blijk van waardering kreeg Koos een mooi boeket bloemen.

Aangezien Jaap Helmus nog geen lid van de Supportersvereniging was, heeft Ina hem gevraagd lid te willen worden en hij is lid geworden.

Er waren deze avond 21 klaverjassers en 9 sjoelers.

Alfred wenste iedereen een plezierige avond toe.

Nadat Ina en Jon de tellingen gedaan hadden, werd er overgegaan tot het uitreiken van de dagprijzen.

Dagprijzen bij het klaverjassen

1

Jon Sulman

5.512 punten

2

Menno Laaning

5.104 punten

3

Jan de Vries

4.990 punten

4

Thom van Dijk

4.934 punten

5

Freerk Noorman

4.832 punten

6

Gezinus Bentum

4.814 punten

7

Willem Kapma

4.708 punten

Poedelprijs

Jaap Heins

3.806 punten

Dagprijzen bij het sjoelen

1

Koos van der Zee

  974 punten

2

Dick Hardieck

959 punten

3

Greeth van der Zee

947 punten

Poedelprijs

Gré van Aalderen

759 punten

Het was een hele gezellige avond.

Eindstand bij het klaverjassen na 3 avonden

1

Freerk Noorman

15.513 punten

2

Willem Kapma

15.420 punten

3

Jon Sulman

15.231 punten

4

Jan de Vries

14.686 punten

5

Lucas Stulp

14.432 punten

6

Aaldert van Aalderen

14.321 punten

7

Thom van Dijk

13.882 punten

8

Bert Postma

13.591 punten

9

Ina Sulman

13.559 punten

10

Bert de Goeij

13.456 punten

Er hebben diverse verschuivingen plaats gevonden.

Willem heeft zijn 1e plaats af moeten staan aan Freerk en staat nu 2e.

Jon is door zijn winst gestegen van de 5e naar de 3e plaats.

Jan had ook een goede score en steeg van de 6e naar de 4e plaats.

Lucas is een plaats gezakt en staat nu 5e.

Aaldert is door al deze verschuivingen gezakt van de 3e naar de 6e plaats.

Thom is gestegen van de 9e naar de 7e plaats.

Door zijn afwezigheid is Bert Postma een plaats gezakt van de 7e naar de 8e plaats.

Ina is ook een plaats gezakt en staat nu 9e.

Bert de Goeij is de hekkensluiter van de TOP 10 bij het klaverjassen.

Bij de doormarsen staan 3 personen aan kop met 1 doormars meer dan de volgende drie personen.

Eindstand bij het sjoelen na 3 avonden

1

Koos van der Zee

2.917 punten

2

Greeth van der Zee

2.823 punten

3

Henk de Jonge

2.765 punten

4

Henny Vernooijs

2.725 punten

5

Jan Heeres

2.627 punten

6

Marijke Gerrits

2.610 punten

7

Dick Hardieck

2.599 punten

8

Emile Gort

2.477 punten

9

Anna Meijer

2.451 punten

10

Elsbeth Noorman

2.389 punten

Bij het sjoelen hebben er ook een aantal verschuivingen plaats gevonden.

Koos, Greeth en Henk hebben hun plaatsen behouden en staan respectievelijk 1e, 2e en 3e.

Door de afwezigheid van Jan is Henny een plaats gestegen en staat nu 4e.

Jan staat nu 5e.

Marijke heeft haar 6e plaats behouden.

Door de afwezigheid van Anna is Dick een plaats gestegen en staat nu 7e.

Emile is dit seizoen pas voor het eerst aanwezig en staat op de 8e plaats.

Anna is gezakt van de 7e naar de 9e plaats.

Elsbeth heeft haar 10e plaats behouden en staat nu laatste in de TOP 10 bij het sjoelen.

De volgende en tevens Kerstklaverjas- en sjoelavond staat gepland op vrijdag

21 december 2018, aanvang 20.00 uur.

Ook dan staat om half 8 de koffie en de thee weer voor jullie klaar.

We beginnen wel direct om 20.00 uur, omdat er aan het einde van de avond nog de jaarlijkse TOMBOLA wordt gehouden.

Mochten jullie nog spulletjes thuis hebben, waarvan jullie denken dat je die mee kunt nemen voor de TOMBOLA, schroom dan niet. Hoe meer prijzen hoe leuker de avond.

Tot ziens.

Ina Sulman