Op een gezellige BBQ avond georganiseerd door Rhobin Brander met assistentie van chef BBQ Henk de Jonge werd op een feestelijke manier afscheid genomen van een behoorlijk aantal spelers en trainers. Ook verzorgster Renske v.d.Wouw nam afscheid van de door haar verzorgde mannen. Een afscheid dat toch hier en daar een smetje had gelopen door een aantal gebeurtenissen in het afgelopen seizoen.

Maar ondanks deze perikelen zette iedereen die aanwezig was zijn beste beentje (net als zaterdag j.l. in Leek) voor en zo werd het een prima avond, waar na de BBQ de vertrekkers door T.C. lid Gerrit Raben toegesproken werden en enkele herinnering presentjes overhandigd werden. Door verzorgster Renske v.d.Wouw was een lied gemaakt met prachtige teksten over de afscheid nemers. Dit werd uit volle borst meegezongen door de achterblijvers. De afscheid nemers, Daan Wijma, Renske v.d.Wouw, Erwin en Robert Pomstra, Melle Kuipers, Max Blauw, Thys Gerlofs en Josha Ottens zullen of bij andere clubs hun heil zoeken, of stoppen. Ze gaven aan, ondanks het matige seizoen en de nodige strubbelingen een goede tijd bij Oranje Nassau gehad te hebben en waar mogelijk nog regelmatig op Coendersborg te gast zullen zijn. Max Blauw wierp zich op als woordvoerder en bedankte een ieder die de spelers het voetballen bij ON mogelijk maakten. Terecht liet hij ook nog wel een kritische nood horen over de dingen die minder geslaagd waren en voor een betere prestatie volgend seizoen voor verbetering vatbaar zijn. Van de trainers Patrick Zwart en Theo Staal en Jan ten Caat zal op een later tijdstip nog in kleinere kring op gepaste wijze afscheid genomen worden. Na een paar rustige weken zal in de laatste week van juni al weer kennis gemaakt worden met de nieuwe selectie en trainers en de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer beginnen.

Bert Postma.