Alfred heette alle aanwezigen hartelijk welkom.

Een speciaal welkom voor Wim Kapma. Wim is een buurman van Thom. Hij gaat ook al mee naar de Seniorenklaverjasmiddag en hij wil eens kijken of het leuk is om volgend seizoen lid te worden van de Supportersvereniging en dan iedere maand te komen klaverjassen.

Alfred reikte aan de vrijwilligers bij de klaverjas- en sjoelavonden een cadeaukaart van de VVV uit aan Albert Gerrits, Jan Heeres en Jon Sulman. Martijn Prinssen kon er deze avond niet bij zijn in verband met familieomstandigheden. Alfred zal zorgen dat Martijn deze cadeaukaart alsnog krijgt.

Verder waren er geen bijzonderheden.

Er waren deze avond 18 klaverjassers en 7 sjoelers.

Alfred wenste iedereen een fijne avond toe.

Nadat Ina en Jon de tellingen gedaan hadden, werd er overgegaan tot het uitreiken van de dagprijzen en de seizoensprijzen.

Dagprijzen bij het klaverjassen

1

Jan de Vries

5.622 punten

2

Jon Sulman

5.291 punten

3

Jelle Arents

5.128 punten

4

Aaldert van Aalderen

4.834 punten

5

Lucas Stulp

4.723 punten

6

Alfred Laaning

4.721 punten

Poedelprijs

Coby Bos

3.863 punten

Dagprijzen bij het sjoelen

1

Jan Heeres

1.040 punten

2

Koos van der Zee

1.037 punten

Poedelprijs

Greeth van der Zee

   890 punten

Bij het klaverjassen hebben nog weer een paar verschuivingen plaats gevonden.

Freerk en Jaap hebben hun plaatsen behouden en zijn respectievelijk 1e en 2e geworden.

Coby had een hele slechte avond en heeft haar 3e plaats af moeten staan aan Jan de Vries en eindigde op de 4e plaats. Jan klom van de 6e naar de 3e plaats.

Hierdoor schoven Ina en Alfred op naar respectievelijk de 5e en de 6e plaats.

Lucas en Jon wisselden van plaats en zijn respectievelijk geëindigd als 7e en 8e.

Bert Postma en Thom hebben hun plaatsen behouden en zijn respectievelijk geëindigd als 9e en 10e.

Totaalstand bij het klaverjassen na 9 avonden

1

Freerk Noorman

43.289 punten

2

Jaap Heins

42.895 punten

3

Jan de Vries

42.654 punten

4

Coby Bos

42.216 punten

5

Ina Sulman

41.957 punten

6

Alfred Laaning

41.909 punten

7

Jon Sulman

41.820 punten

8

Lucas Stulp

41.744 punten

9

Jaap Heins

40.901 punten

10

Thom van Dijk

40.531 punten

Wat betreft de doormarsen heeft Coby het hele seizoen bovenaan gestaan met de doormarsen. Coby heeft 17 doormarsen gehaald gedurende het hele seizoen.

Als 2e is geëindigd Jaap met 15 doormarsen en Alfred met 14 doormarsen.

Bij het sjoelen hebben 4 personen gewisseld van plaats en dat zijn Koos en Henk en Anna en Elsbeth.

De anderen hebben hun plaats behouden in de ‘TOP 10’.

Aanvankelijk was de eindstand anders. Omdat er enkele seizoenen geleden in de ALV het verzoek is binnen gekomen of het mogelijk was om aan het einde van het seizoen de laagste score eraf te halen is onderstaande totaalstand de eindstand geworden.

Eindstand na aftrek van de laagste score

1

Jan Heeres

7.612 punten

2

Henk de Jonge

7.512 punten

3

Koos van der Zee

7.502 punten

4

Dick Hardieck

7.372 punten

5

Marijke Gerrits

7.319 punten

6

Greeth van der Zee

7.227 punten

7

Henny Vernooijs

6.962 punten

8

Anna Meijer

6.726 punten

9

Elsbeth Noorman

6.707 punten

10

Emile Gort

6.588 punten

11

Dries Olthuis

6.449 punten

Aangezien het de laatste avond van het seizoen was werden de winnaars bij het klaverjassen en sjoelen bekend gemaakt.

Winnaars seizoen 2017-2018 bij het klaverjassen

1

Freerk Noorman

43.289 punten

2

Jaap Heins

42.895 punten

3

Jan de Vries

42.654 punten

Winnaar seizoen 2017-2018 bij de doormarsen

1

Coby Bos

17 doormarsen

Winnaars seizoen 2017-2018 bij het sjoelen

1

Jan Heeres

7.612 punten

2

Henk de Jonge

7.512 punten

3

Koos van der Zee

7.502 punten

Alle winnaars van harte gefeliciteerd. De nummers 1 hebben een wisselbeker ontvangen, die ze aan het einde van het nieuwe seizoen in moeten leveren, zodat hun naam erop vermeld komt te staan.

Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst en we hopen jullie allemaal weer in goede gezond te zien op onze eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen.

Zodra de klaverjas- en sjoelavonden van het nieuwe seizoen bekend zijn, worden jullie hiervan in kennis gesteld.

Ina Sulman