Met een receptie op de echte verjaardag 30 april besloot Oranje Nassau het feestjaar ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan. Ik wil beginnen met het bedanken van iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om de festiviteiten te maken tot wat ze waren. En dat waren er flink wat.

Echter ik wil met een kritische noot beginnen, er waren er flink wat niet. En dan bedoel ik nog niet eens de mensen die ook even de handen uit de mouwen willen steken, maar meer de leden die interesse tonen voor de mensen die dat wel doen. Mensen die ervoor zorgen dat U kunt sporten, die belangeloos dagen in de week aan het poetsen en schrobben zijn, om met beperkte middelen U het zo goed mogelijk naar de zin maken. Natuurlijk kan het altijd beter, maar neem van mij aan dat de vrijwilligers hun best doen. En dan zou het op zaterdagavond en maandag op de receptie goed geweest zijn als U wat meer interesse getoond zou hebben richting de 100jarige. U mag zelf invullen of ik U of bedoel. Maar laat ik het wat zonniger bekijken. De mensen die er wel waren hebben het leuk gehad.

Dat er nog flink wat werk verzet moest worden voor de receptie ziet u op de foto's, waar voorzitter Alex Bolt zich nog even de blaren in de handen werkte. Dat hij er huishoudschoenen bij droeg was logisch. Hij wilde s'middags bij de ontvangst van de gasten wel schone handen. Nadat de vlaggen opgehangen waren en de KNVB vlag binnen was geplaatst i.v.m. zijn afmeting, de kantine geboend en geschrobd was er een broodje voor de harde werkers. Daarna voor sommigen die nog een belangrijke taak hadden bij de receptie nog even naar huis en zo als we vroeger zeiden, even het zondags pak aan.

Bij binnenkomst voor de receptie werden de gasten door het bestuur welkom geheten met een Oranje bitter. Met of zonder. Een gezellige boel werd het deze receptie. Een prima mix van leden, oud-leden, sponsoren, zusterverenigingen, KNVB, scheidsrechtersvereniging Groningen, FC. Groningen en buren. Het hoogtepunt tijdens de receptie was natuurlijk het overhandigen van de Koninklijke Erepenning. Het had namelijk Koning Willem Alexander behaagd om deze aan de 100jarige uit te reiken. Het was de eer aan wethouder Paul de Rook in de hoedanigheid van loco-burgemeester om deze penning te overhandigen aan een stralende voorzitter Alex Bolt. De wethouder roemde in zijn speech de familieband en de goede sfeer binnen Oranje Nassau en het bleek dat hij de aanvraag voor de Ere Penning goed doorgenomen had. Na ondertekening van de bijbehorende akten door het ON -bestuur en het overhandigen van de bloemen mocht ere-voorzitter, Jan Nico de Boer de feestrede uitspreken. Ook na de goede woorden van Jan Nico, kon hij het, terecht overigens, niet laten om de heer Rook nog even mee te geven dat er wel eens wat meer aan de toestand van de velden op Coendersborg mag gebeuren. Hij liep vast vooruit op de samenvoeging Groningen-Haren en stelde voor om op de naastgelegen weilanden maar een paar velden aan te leggen. Dit ter ontlasting van de huidige. Na alle plichtplegingen werd er nog een aantal uren na geborreld en waren de sterke verhalen niet van de lucht. Rest mij om te eindigen, waarmee ik eigenlijk had moeten beginnen, Jaap Urban, Richard Schreuder en in het begin ook Frank Veenhof het behaagd mij om mijn grote waardering uit te spreken wat jullie gepresteerd hebben. Ik kan geen penning uitreiken, maar een opgestoken duim heeft dezelfde waarde. Dit geldt natuurlijk voor iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan tot wat het feestjaar geweest is.

bert postma

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor