Uitslagen laatste klaverjas- en sjoelavond d.d. 19 mei 2017

Alfred heette alle aanwezigen hartelijk welkom.

Thom liet weten bij wie hij op ziekenbezoek is geweest.

Verder waren er geen bijzonderheden.

Er waren deze avond 20 klaverjassers en 8 sjoelers.

Alfred wenste iedereen een fijne avond toe.

Nadat Ina en Jon de tellingen gedaan hadden, werd er overgegaan tot het uitreiken van de dagprijzen en de seizoensprijzen.

Dagprijzen bij het klaverjassen

 1

Jens Vos

5.456 punten

 2

Harry Molema

5.359 punten

 3

Lucas Stulp

5.296 punten

 4

Ina Sulman

5.107 punten

 5

Bert de Goeij

5.056 punten

 6

Aaldert van Aalderen

5.011 punten

 7

Gezinus Bentum

4.843 punten

 8

Freerk Noorman

4.798 punten

Poedelprijs

Jon Sulman

3.704 punten

Dagprijzen bij het sjoelen

 1

Greeth van der Zee

   925 punten

 2

Jan Heeres

   918 punten

 3

Koos van der Zee

   898 punten

 4

Marijke Gerrits

   883 punten

Poedelprijs

Sjamme Striessenou

   720 punten

Bij het klaverjassen hebben nog weer een paar verschuivingen plaats gevonden.

Harry en Alfred hebben hun plaats behouden en zijn respectievelijk 1e en 2e geworden.

Bert de Goeij is uiteindelijk 3e geworden en kwam van de 5e plaats.

Door de winst van de avond is Jens gestegen van de 10e naar de 4e plaats.

Thom is 1 plaats gezakt en staat 5e.

Lucas zat ook in de prijzen en is gestegen van de 13e naar de 6e plaats.

Aaldert is gestegen van de 11e naar de 7e plaats.

Freerk heeft zijn 8e plaats behouden.

Jaap had een minder goede avond en is gezakt van de 6e naar de 9e plaats.

Gezinus zat ook in de prijzen en is gestegen van de 12e naar de 10e plaats.

Wat betreft de doormarsen heeft Jon het hele seizoen bovenaan gestaan, maar werd op de laatste avond verslagen door Harry met 1 doormars meer dan Jon.

In totaal heeft Harry 14 doormarsen behaald gedurende het hele seizoen.


Totaalstand bij het klaverjassen na 9 avonden

 1

Harry Molema

44.811 punten

 2

Alfred Laaning

42.027 punten

 3

Bert de Goeij

41.811 punten

 4

Jens Vos

41.796 punten

 5

Thom van Dijk

41.435 punten

 6

Lucas Stulp

41.305 punten

 7

Aaldert van Aalderen

41.284 punten

 8

Freerk Noorman

41.262 punten

 9

Jaap Heins

41.041 punten

10

Gezinus Bentum

40.945 punten

Bij het sjoelen hebben 2 personen gewisseld van plaats en dat zijn Dick en Greeth.

De anderen hebben hun plaats behouden in de ‘TOP 10’.

Totaalstand bij het sjoelen na 9 avonden

 1

Koos van der Zee

  7.867 punten

 2

Jan Heeres

  7.833 punten

 3

Henk de Jonge

  7.576 punten

 4

Greeth van der Zee

  7.385 punten

 5

Dick Hardieck

  7.384 punten

 6

Marijke Gerrits

  7.065 punten

 7

Emile Gort

  6.955 punten

 8

Dries Olthuis

  6.804 punten

 9

Elsbeth Noorman

  6.722 punten

10

Anna Meijer

  6.591 punten

Aangezien het de laatste avond van het seizoen was werden de winnaars bij het klaverjassen en sjoelen bekend gemaakt.

Winnaars seizoen 2016-2017 bij het klaverjassen

 1

Harry Molema

44.791 punten

 2

Alfred Laaning

42.027 punten

 3

Bert de Goeij

41.811 punten

Winnaar seizoen 2016-2017 bij de doormarsen

 1

Harry Molema

14 doormarsen

Winnaars seizoen 2016-2017 bij het sjoelen

 1

Koos van der Zee

  7.867 punten

 2

Jan Heeres

  7.833 punten

 3

Henk de Jonge

  7.576 punten

Alle winnaars van harte gefeliciteerd. De nummers 1 hebben een wisselbeker ontvangen, die ze aan het einde van het nieuwe seizoen in moeten leveren, zodat hun namen erop vermeld komen te staan.

Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst en we hopen jullie allemaal weer in goede gezond te zien op onze eerste klaverjasavond van het nieuwe seizoen.

Zodra de klaverjas- en sjoelavonden van het nieuwe seizoen bekend zijn, worden jullie hiervan in kennis gesteld.

Ina Sulman