Toen ik vanmorgen naar buiten keek dacht ik: nee hè, niet weer. Maar wel dus. Net als vorig jaar, toen de wegen onder een laag ijs lagen, en we de nieuwjaarsinstuif 3 keer moesten verplaatsen, is het ons ook dit jaar niet gegund. Door de weersomstandigheden hebben we het onverantwoordelijk gevonden de nieuwjaarsinstuif door te laten gaan. Jammer, maar het is niet anders.

Langs deze weg wil ik toch terug kijken naar het afgelopen jaar en vooruitkijken naar 2017. Vorig jaar begon voor ons in mineur door het overlijden in januari van Jacob van der Heide. Jacob was voor ons mister zaalvoetbal, hij regelde echt alles m.b.t. tot de zaalvoetbalafdeling en het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi voor de veldteams. En dat we hem gingen missen merkten we al snel, want er was geen organisatie meer bij de zaalvoetbalafdeling. Gelukkig hebben we inmiddels, mede door de inspanningen van Jan Niko de Boer, twee heren van de zaalvoetbalafdeling bereid gevonden de taken over te nemen.

Afgelopen jaar hebben we meer vacatures weten in te vullen:

 • Alfred van Deemter had in 2015 al aangegeven te stoppen met zijn werkzaamheden als administrateur voor de contributie inning en ledenadministratie. Het was een lastige klus om hier een opvolger voor te vinden waardoor Alfred ook het hele afgelopen jaar zijn werkzaamheden heeft voortgezet. Hulde! Gelukkig hebben we nu een opvolger gevonden en kunnen de werkzaamheden overgedragen worden aan Anne Lindemulder.
 • Voor de organisatie van het oud papier halen (OPA) hebben het afgelopen jaar Henk de Jonge en Han Vernooys aangegeven er mee te stoppen. Inmiddels is Henk er mee gestopt en gaat Han nog door als medewerker. Gelukkig hebben we een opvolger gevonden : Marinus Elema.
 • Afgelopen najaar hebben we weer een voltallige activiteitencommissie in het leven geroepen. Deze groep bestaat uit 7 zeer enthousiaste mensen o.l.v. Bart Westerhof.

Ook waren er meerdere vacatures op het gebied van de trainers welke ingevuld zijn:

 • 2e trainer 1e selectie heren: Jan ten Caat;
 • Trainer 2e elftal: Jelte Horneman;
 • Trainer 1e selectie dames: Loran Vrielink;
 • Jeugdtrainer: Saskia van Bruggen

Sportieve successen waren er ook in 2016:

Heren 1 kampioen, dames 1 lijfsbehoud in de hoofdklasse, bij de jeugd D1 en E2 kampioen. Allen van harte gefeliciteerd!

In het oog springende activiteiten in 2016 waren wel het feest ON 98 jaar jong, het septemberfeest voor de nieuwe leden het oktoberfest en de Kikadag op 10 december j.l. Eind oktober kwam Koos Hoeksema met het idee om een dag te organiseren voor een goed doel: Kika. Een groep van 13 personen zijn hiervoor 3 keer bijeen geweest en in een zeer korte tijd is er een geweldige organisatie neergezet, alles was tot in de puntjes geregeld! En dan was het mooi om te zien dat op die dag ook de tegenstander van die dag, ACV, hun medewerking verleende, (niet de uitslag van de wedstrijd), maar nog mooier was om te zien dat er op zo'n dag zoveel vrijwilligers zich hadden aangemeld om hun steentje bij te dragen, waardoor het succes verzekerd was. Zo zie je maar dat wij als ON familie tot hele mooie dingen in staat zijn!

Ik wil alle vrijwilligers, en dat zijn er teveel om op te noemen, die het afgelopen jaar zich hebben ingezet voor de vereniging, bedanken voor hun enthousiaste inzet!

2017 wordt het jaar van de opmaak naar ons jubileum in 2018. Er is inmiddels een jubileumcommissie gevormd o.l.v. Jaap Urban; de eerste voorbereidingen zijn al in gang gezet, en in de loop van het jaar houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat gaan we verder doen in 2017?

 • In het voorjaar zal er een Algemene ledenvergadering komen.
 • We werken aan een uitbreiding en een gedeeltelijke vervanging van het dagelijks bestuur.
 • We zetten ons in voor een groei van onze senioren- en jeugdafdeling.
 • We gaan weer meedoen aan de Grote Clubactie.
 • Uiteraard worden er festiviteiten georganiseerd rond ON 99 jaar jong.
 • Wellicht gaan we weer een dag organiseren rondom een goed doel.
 • We gaan een samenwerkingsverband aan met de Vriendenloterij. Op 7 februari a.s. houden we een belavond om zoveel mogelijk leden mee te laten doen aan de vriendenloterij. Voor elk lid van de vereniging die hieraan meedoet ontvangt de vereniging de helft van het ingelegde geld, de rest gaat naar een goed doel.
 • Let Op! U kunt 7 februari een telefoontje verwachten!

Nogmaal: het is erg jammer dat de nieuwjaarsinstuif dit jaar niet doorgaat, maar op deze manier wil ik u toch op de hoogte brengen van wat er binnen de vereniging speelt

Namens het bestuur wens ik iedereen een voorspoedig, sportief en gezond 2017!

Alex Bolt

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor