Het bestuur en andere vrijwilligers van Oranje Nassau krijgen veel vragen over het gebruik van de kunstgrasvelden. Dit naar aanleiding van de discussie die is ontstaan door het televisieprogramma Zembla dat hier uitgebreid aandacht aan besteedde. Inmiddels hebben verschillende betrokken partijen een officieel standpunt naar buiten gebracht. Oranje Nassau onderschrijft deze standpunten die we hier kort zullen samenvatten.

 

De discussie in het kort

Het televisieprogramma Zembla zond woensdag 5 oktober een reportage uit over kunstgrasvelden. Kortgezegd werd gesteld dat er geen gedegen onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van de gebruikte rubberkorrels op kunstgrasvelden. In heel het land heeft dit voor veel discussie gezorgd omdat er erg veel met rubber ingestrooide kunstgrasvelden gebruikt worden. Zembla richt zich op een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) uit 2008. Daarin wordt geconcludeerd dat er geen aanwijzingen zijn dat het sporten op deze kunstgrasvelden leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporters op kunstgrasvelden. Het RIVM heeft echter begin dit jaar nog eens kritisch gekeken naar het onderzoek en zag op basis daarvan geen reden om anders te oordelen.

Standpunt RIVM

KunstgrasHet RIVM begrijpt de onrust die is ontstaan naar aanleiding van de uitzending van Zembla over de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden. Op basis van de bestudeerde informatie verwacht het RIVM niet dat de toepassing van rubbergranulaat op kunstgras zal leiden tot risico’s voor de gezondheid. Er is nu geen reden om te stoppen met sporten op deze velden. Op verzoek van het ministerie van VWS is in januari 2016 nog eens kritisch naar de studie-opzet van de bij Zembla omstreden IndusTOX studie gekeken. Het RIVM concludeert dat er PAKs uit rubbergranulaat kunnen vrijkomen, er zijn echter geen aanwijzingen dat dit leidt tot een gezondheidsrisico voor de sporter. Wel heeft het RIVM aanbevolen aan het Ministerie om alle nieuwe informatie te evalueren. Het is dan ook goed dat het European Chemical Agency (ECHA) in opdracht van de Europese Commissie onderzoek doet naar de risico’s van rubbergranulaat. De uitkomsten hiervan worden begin 2017 verwacht.

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2016/Sporten_op_kunstgrasvelden 

Standpunt KNVB

De KNVB richt zich op de feitelijke advies en informatie van het RIVM. De onderzoeken die er door RIVM zijn gedaan, wijzen uit dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor sporters. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen stellen. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat aantoont dat rubberen korrels kankerverwekkend zijn, levert meer onderzoek meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters.

Link: http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden

Standpunt Gemeente Groningen

De GGD Groningen heeft de gemeente Groningen geadviseerd om de risicobeoordeling van het RIVM als leidraad te gebruiken. De gemeente neemt de adviezen van RIVM en GGD over en ziet geen reden om te stoppen met sporten op kunstgras. De gemeente Groningen deelt uiteraard wel de hoofdconclusie van Zembla dat er snel gedegen vervolgonderzoek nodig is. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft het ministerie van VWS gevraagd om daar, in overleg met het RIVM, vaart achter te zetten.

Link: https://www.sport050.nl/nieuws/geen-reden-om-te-stoppen-met-sporten-op-kunstgras

Link: https://www.sport050.nl/nieuws/rubberen-korrels-op-kunstgrasvelden-in-groningen

Standpunt CVV Oranje Nassau

Het bestuur van CVV Oranje Nassau begrijpt dat er bij een deel van de leden en/of hun ouders bezorgdheid is over het gebruik van kunstgras. Toch zien we geen reden om af te wijken van de genoemde standpunten van de hierboven genoemde instanties. Er bestaat op dit moment geen concrete aanleiding om af te wijken van het standpunt van de bevoegde instanties RIVM en de GGD. We respecteren natuurlijk wel uw mening hierin, ook als deze afwijkt van ons standpunt. Wanneer u besluit in afwachting van het vervolgonderzoek, waarvan de resultaten begin 2017 bekend worden, niet op kunstgras te willen spelen of uw kind niet op kunstgras te laten spelen, dan stellen wij het op prijs dit aan te geven bij de leider/aanvoerder van het betreffende team. Zo voorkomen we onduidelijkheid en onderbezette teams.

Wanneer u aanvullende vragen heeft, kunt u deze stellen via het email adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Omdat wij geen experts op dit gebied zijn, zullen we uw vragen verzamelen en voorleggen aan de gemeente. Als eigenaar van het kunstgrasveld is de gemeente uiteindelijk de verantwoordelijke partij. 

 

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor