Op 15 december jl. heeft ons dagelijks bestuur een gedaanteverwisseling ondergaan. 


Een nieuwe voorzitter (Alex Bolt) een nieuwe secretaris (Jaap Helmus) en een nieuw bestuurslid Algemene zaken (Martijn Huizenga) zijn tot het bestuur toegetreden waarbij twee bestuursleden bleven: Penningmeester Joost Kok en bestuurslid jeugdzaken Geert Jan Hovingh. We zijn nu in de nieuwe samenstelling een half jaar aan het ‘pionieren’ geweest, en hebben onze draai gevonden. We weten nu in grote lijnen wat er binnen de vereniging speelt en wat er van ons verwacht wordt; en dat is best veel.

Wat hebben we het afgelopen half jaar gedaan?

Elke donderdagavond vanaf 20:00 uur zijn wij aanwezig in de kantine van ON, we hebben dan overleg en ruimen dan ook tijd in voor mensen die met ons willen spreken c.q. overleggen. Geef tijdig even aan indien je hier gebruik van wilt maken opdat wij hier qua planning rekening mee kunnen houden.

Inmiddels hebben we alle gesprekken met de bestaande en nieuwe trainers (5!) afgerond en zijn voor komend seizoen alle vacatures ingevuld. 
Elke thuiswedstrijd van ON heren 1 en de meeste van ON dames 1 zijn wij op het sportpark aanwezig. Ook dan geldt: spreek ons aan als je iets wilt weten of iets te melden hebt.

Verder zijn we uiteraard wekelijks bezig met alle lopende bestuurszaken zoals het vrijwilligerswerk, de financiële huishouding, overleg TC 1e selectie, jeugdzaken, begeleiden damesafdeling, overleg met kantinecommissie en supportersvereniging, en overleg met de gemeente Groningen en de KNVB.
Op het gebied van sponsoring zijn andere mensen binnen de vereniging actief die hier meer tijd voor hebben.
Tot zo ver een (beknopte) opsomming van onze werkzaamheden.
Wij doen dit werk met veel plezier, steken er veel tijd in en halen er genoeg voldoening uit.
Nogmaals: Elke donderdag en zaterdag zijn wij op het sportpark aanwezig en schroom niet ons aan te spreken als er iets is.

Het bestuur

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor