Op dinsdagavond 15 december jl. werd in ons clubhuis een algemene ledenvergadering gehouden. Een belangrijk punt was wel de wisseling van de wacht binnen het bestuur.  Het bestuur kreeg op deze avond een heel ander gezicht.

Voorzitter Jan Buitenhuis is, nadat hij ruim 11 jaar de functie van voorzitter met verve heeft ingevuld, afgetreden als voorzitter en bestuurlid. Jan heeft destijds tijdelijk het voorzitterschap op zich genomen voor een jaar. Het is wel veel langer geworden dan dat ene jaar. Kor Mollema had reeds eerder dit seizoen afscheid genomen als bestuurslid en ook hij heeft met veel inzet allerlei functies ingevuld. Commerciële zaken, contacten met de sponsoren en adverteerders, materiaalbeheer, het is zo maar een opsomming van zijn werkzaamheden voor de vereniging en we zijn er vast nog wel een paar vergeten. Zowel Jan als Kor blijven het bestuur in de komende tijd nog ondersteunen!

Alex Bolt werd door de ALV tot voorzitter gekozen. Binnen Oranje Nassau is Alex geen onbekende. Al ruim 35 jaar is hij lid van onze vereniging.Ook Martijn Huizinga en Jaap Helmus traden tot het bestuur toe en t.z.t. zullen we wel horen welke taken zij op zich nemen.We wensen het bestuur in de nieuwe samenstelling veel succes op weg naar het 100-jarig bestaan van onze vereniging.

Op voorstel van het nieuwe bestuur werd Jan Buitenhuis benoemd tot erelid en Kor Mollema tot lid van verdienste. Ook Alfred van Deemter en Hans Vernooys zijn tot lid van verdienste benoemd.

Op de ALV werden ook enkele jubilarissen gehuldigd. Jo Robijn is lid sinds 01.09.50, 65 jaar lang dus(!) en natuurlijk werd hij in het zonnetje gezet. John Mooibroek komt 5 jaar achter hem aan (01.07.1955) en hij mocht een pennenset met inscriptie in ontvangst nemen en had zich goed voorbereid om zijn ON-loopbaan toe te lichten. Jacob van der Heide is precies een maand korter als John lid van de vereniging, maar kon helaas wegens verblijf in het Martiniziekenhuis niet op de vergadering aanwezig zijn. Piet van Oosten kreeg de speld voor het 40-jarig lidmaatschap opgespeld en Paul van der Zwaag kreeg eveneens een speld, maar dan met als opdruk 25 jaar. Uiteraard kregen alle genoemden ook een bloemetje mee voor het thuisfront als blijk van waardering voor het feit dat zij van hun respectievelijke partners zo veel tijd aan ON mochten besteden en/of dit nog steeds doen.

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor