Hieronder vind u de agenda voor de Algemene Ledenvergadering van 15 december aanstaande. De ALV start om 19:30 uur in de kantine van Oranje Nassau.

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Verslag van de ALV (2x) gehouden op 24 september en 8 oktober 2014
 4. Jaarrekening seizoen 2014/2015
 5. Verslag van de kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 6. Begroting seizoen 2015/2016
  1. Zoals vastgesteld binnen het bestuur in maart 2015;
  2. Relevante aanvullingen.
 7. Afwerking statutenwijziging
 8. Jubilarissen, benoeming ereleden, leden van verdienste
 9. Bestuursamenstelling/bestuursverkiezingen

  • Tussentijds afgetreden: Kor Mollema
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Buitenhuis

  • Beschikbaar hebben zich voor een bestuursfunctie gesteld:

  • Alex Bolt voor de functie van voorzitter
  • Martijn Huizenga voor de functie van bestuurslid
  • Jaap Helmus voor de functie van bestuurslid
  • Joost Kok (financiële zaken) blijft in functie
  • Geert Jan Hovingh (jeugd) blijft in functie
  • Jorike Olde Loohuis (secretaris) blijft aan, maar zal in de loop van het seizoen vermoedelijk verhuizen naar West Nederland

 10. Overige onderwerpen
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor