Er  zijn klachten binnengekomen over het overschrijden van de voorgeschreven sluitingstijden van het clubhuis. Ook nog over de harde muziek die ook in de late avonduren in de omgeving van het clubgebouw is te horen. Daarom heeft het bestuur het volgende besloten:

 

De sluitingstijden, waarvan niet meer mag worden afgeweken, zijn:

- op de maandagen, dinsdagen, woensdagen en donderdagen om 24.00 uur;

- op de zaterdagen om  20.00 uur.

In de praktijk betekent dit dat er na genoemde tijdstippen geen consumpties meer mogen worden verkocht of verstrekt.

Ook willen we geen klachten meer over de geluidsvolume van onze afspeelapparatuur, niet van buiten uit, maar ook niet van binnen. Muziek:  prachtig en het kan bijdragen tot een goede sfeer, maar niet als dit gebeurt op een wijze dat de omgeving verplicht wordt mee te genieten en onze bezoekers niet meer op een normale wijze een gesprek kunnen voeren.

Het dienstdoende barpersoneel is in eerste aanleg verantwoordelijk voor het naleven van de regels, maar ook van onze leden verwachten wij in dit opzicht de nodige discipline.

Als er desondanks toch weer overtredingen worden geconstateerd, waarvoor de vereniging aansprakelijk wordt gesteld, zullen eventuele boetes worden verhaald op degenen die verantwoordelijk zijn voor het nakomen van de nu voorgeschreven regels.

Laten we het met z’n allen gezellig houden en zorgen dat anderen geen overlast meer ondervinden!

 

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor