De tijd van overschriivingen, aan- en afmeldingen komt er weer aan. Op deze pagina lees je precies wat er nodig is voor een soepele afhandeling hiervan.

AANMELDING

Betreft het alleen een aanmelding voor een lidmaatschap bij Oranje Nassau, dan kan dat worden doorgegeven door volledige invulling en inzending van een aanmeldingsformulier. Dat aanmeldingsformulier is hier te downloaden.


Aanmeldingsformulier

Stuur het formulier op naar Oranje Nassau, Postbus 6003, 9702 HA Groningen of lever het in op één van de onderstaande data. Let op: als men minder dan 3 jaar geleden nog ingeschreven stond als spelend lid van een andere club, dan moet bovendien overschrijving worden aangevraagd (zie hieronder)!


AFMELDING

Betreft het alleen een afmelding van het lidmaatschap bij Oranje Nassau, dan moet dat vóór 1 juli 2014 worden doorgegeven. Dat kan via dit
online formulier voor afmeldingen of per post naar Oranje Nassau, Postbus 6003, 9702 HA Groningen. Let op: dit moet voor 1 juli 2014, anders is over het nieuwe seizoen weer contributie verschuldigd.


OVERSCHRIJVING

Aanvragen voor overschrijvingen van een andere club naar Oranje Nassau of van Oranje Nassau naar een andere club moeten uiterlijk zaterdag 14 juni 2014 door de KNVB zijn ontvangen.
Alle overschrijvingen, die na die datum door de KNVB worden ontvangen, worden niet meer geaccepteerd.


Stappenplan overschrijving van een andere club naar Oranje Nassau

1. Download een overschrijvingsformulier veldvoetbal of zaalvoetbal en druk deze af.


Veldvoetbal Zaalvoetbal

2. Vul pagina 1 (voor zover mogelijk) en pagina 2 van het overschrijvingsformulier zelf in.

3. Laat de bovenste helft van pagina 3 invullen en ondertekenen door de ledenadministrateur of bestuurslid van de oude vereniging.

4. Vraag gelijktijdig je Spelerspas en Overschrijvingskaart (Ledenmutatiekaart) aan bij de ledenadministrateur en/of aanvoerder/elftalleider van de oude vereniging.

5. Download een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van Oranje Nassau en druk deze af.

Aanmeldingsformulier

6. Vul het Aanmeldingsformulier zelf volledig in en onderteken dit. Let op: het is verplicht om Oranje Nassau te machtigen om je contributie en eventuele KNVB-boetes van je rekening te laten incasseren, anders wordt je niet als lid geaccepteerd.

7. Lever het Overschrijvingsformulier, Aanmeldingsformulier, Spelerspas en de Overschrijvingskaart persoonlijk in bij Oranje Nassau op één van de onderstaande data. L
et op: als niet alle formulieren aanwezig zijn of niet zijn ingevuld of geen spelerspas is ingeleverd, dan wordt de overschrijving niet in behandeling genomen.

8. Oranje Nassau zorgt voor invulling van de onderste helft van pagina 3 van het Overschrijvingsformulier en stuurt daarna alle gegevens plus spelerspas naar de KNVB.


Stappenplan overschrijving van Oranje Nassau naar een andere club

1. Download een overschrijvingsformulier veldvoetbal of zaalvoetbal van de ON-website
en druk deze af.

Veldvoetbal Zaalvoetbal

2. Vul pagina 1 (voor zover mogelijk) en pagina 2 van het Overschrijvingsformulier zelf in.

3. Laat de bovenste helft van pagina 3 invullen en ondertekenen door de ledenadministrateur of bestuurslid van Oranje Nassau.

4. Vraag je Spelerspas en Overschrijvingskaart (Ledenmutatiekaart) bij de ledenadministrateur en/of aanvoerder/elftalleider van Oranje Nassau.

5. Lever Overschrijvingsformulier, Spelerspas en Overschrijvingskaart in bij je nieuwe club, die dan de onderste helft van pagina 3 van het Overschrijvingsformulier moet invullen en daarna alles kan inleveren bij de KNVB.


BELANGRIJKE DATA

Op onderstaande data is het mogelijk om een overschrijving of aanmelding bij Oranje Nassau te regelen in de bestuurskamer van het clubgebouw van Oranje Nassau, Kooiweg 1 te Groningen:

  • donderdag 5 juni van 19.30 tot 21.00 uur;
  • dinsdag 10 juni van 19.30 tot 21.00 uur;
  • donderdag 12 juni van 19.30 tot 21.00 uur (laatste mogelijkheid!)

Lukt dat niet, stuur dan een mailtje naar de secretaris door middel van dit online formulier om een afspraak te maken.

 

 

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor