Coronamaatregelen CVV Oranje Nassau

coronamaatregelenBeste voetbalvrienden,

We hebben al een tijdje te kampen met een Corona crisis. Gelukkig mogen we weer sporten en recreëren met elkaar. Jullie zijn dus weer hartelijk welkom op sportpark Coendersborg. Maar hiervoor moeten we de volgende regels wel in acht nemen:

  • Als je ziek bent of je ziek voelt, blijf dan thuis;
  • Houd (behoudens het sporten) 1,5 meter afstand van elkaar, dus ook in en rondom het clubhuis en ook rondom de velden!
  • Was je handen regelmatig grondig maar minimaal bij binnenkomst van de kantine en na een toiletbezoek;
  • Volg de pijlen in het clubhuis.

Ook willen we iedereen verzoeken om elkaar aan te spreken als de regels van het RIVM niet worden opgevolgd. Het virus onder controle krijgen moet een doelstelling zijn van ons allemaal!

Op 3 juli as. wordt de Algemene LedenVergadering gehouden in het clubhuis om 19:30 uur. Hieronder vind u de agenda.


1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag ALV gehouden op 30 januari 2013

4. Vacatures

5. Contributievaststelling seizoen 2013/2014

6. Begroting seizoen 2013/2014

7. Evaluatie verplicht vrijwilligerswerk

8. Samenwerking jeugdafdeling met Amicitia VMC

9. Verdere actuele zaken

10. Jubilarissen

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Toelichting op de agenda:

 

Vacatures.

a. Binnen het Bestuur zijn er de volgende vacatures:

- plaatsvervangend voorzitter;

- bestuurslid voetbaltechnische zaken mannen (jeugdafdeling en recreatief voetbal);

- bestuurslid technische zaken vrouwenvoetbal;

- bestuurslid derden gelden (sponsoring);

- verder zijn de functies van voorzitter en bestuurslid algemene zaken ad interim bezet.

b. Binnen de diverse commissies zijn vacatures.

c. De kantinebezetting op zaterdag geeft volgend seizoen grote problemen.

 

Contributievaststelling seizoen 2013/2014

Het bestuur stelt de volgende aanpassingen voor:

- Algemene contributieverhoging van €5,00;

- Het opheffen van het verschil tussen veldvoetbal contributie en zaalvoetbalcontributie;

- Verdere stappen om de contributie van jeugdleden in lijn te brengen met de contributie bij andere verenigingen.

 

BIJLAGE: NOTULEN ALV 30-01-2013

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor