Op 3 juli as. wordt de Algemene LedenVergadering gehouden in het clubhuis om 19:30 uur. Hieronder vind u de agenda.


1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Verslag ALV gehouden op 30 januari 2013

4. Vacatures

5. Contributievaststelling seizoen 2013/2014

6. Begroting seizoen 2013/2014

7. Evaluatie verplicht vrijwilligerswerk

8. Samenwerking jeugdafdeling met Amicitia VMC

9. Verdere actuele zaken

10. Jubilarissen

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Toelichting op de agenda:

 

Vacatures.

a. Binnen het Bestuur zijn er de volgende vacatures:

- plaatsvervangend voorzitter;

- bestuurslid voetbaltechnische zaken mannen (jeugdafdeling en recreatief voetbal);

- bestuurslid technische zaken vrouwenvoetbal;

- bestuurslid derden gelden (sponsoring);

- verder zijn de functies van voorzitter en bestuurslid algemene zaken ad interim bezet.

b. Binnen de diverse commissies zijn vacatures.

c. De kantinebezetting op zaterdag geeft volgend seizoen grote problemen.

 

Contributievaststelling seizoen 2013/2014

Het bestuur stelt de volgende aanpassingen voor:

- Algemene contributieverhoging van €5,00;

- Het opheffen van het verschil tussen veldvoetbal contributie en zaalvoetbalcontributie;

- Verdere stappen om de contributie van jeugdleden in lijn te brengen met de contributie bij andere verenigingen.

 

BIJLAGE: NOTULEN ALV 30-01-2013

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor