Na een ernstige ziekte, gepaard gaande met een afnemende gezondheid, is in de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juni overleden ons gewaardeerde lid Jan Leben.


Hij is geboren op 17 augustus 1936 in Zwolle, maar verhuisde later naar Groningen. Zijn zoon Ron voetbalde bij onze vereniging en dat zal mede de reden zijn geweest dat Jan op 1 september 1977 lid werd van onze vereniging. En ook toen Ron niet meer bij ons voetbalde, bleef Jan ON trouw en in de loop der jaren heeft hij heel wat vrijwillige taken voor zijn rekening genomen. In het begin maakten we vooral graag gebruik van zijn arbitrale kwaliteiten. Jan was namelijk scheidsrechter bij de KNVB met als specialiteit het ‘zaalvoetbal’. De ON’ers die onder zijn leiding hebben gespeeld, zullen beamen dat Jan een arbiter was, die niet met zich liet sollen en de regels strikt toepaste. Bij ON heeft hij ook diverse veldwedstrijden gefloten en natuurlijk was hij vanaf het begin tot 2010 betrokken bij ons jaarlijks zaaltoernooi. Maar ook onze hoofdmacht heeft diverse keren een beroep op hem gedaan voor de functie van grensrechter. Na zijn pensionering breidde hij zijn activiteiten verder uit. Hij was niet te beroerd een handje mee te helpen als er te weinig mensen waren om de schoonmaakwerkzaamheden op maandag en vrijdag uit te voeren. En ook anderszins konden we een beroep op hem doen. Zo assisteerde hij bijna elke vrijdag zijn sportvriend Harry de Boer bij het op peil brengen van de voorraad dranken en andere consumptieve artikelen. De laatste jaren was hij ook onze gastheer van de scheidsrechter en de assistenten bij de wedstrijden van ON 1.

In 2012 kreeg Jan met gezondheidsklachten te maken en nader onderzoek in het Martiniziekenhuis wees uit dat hij ernstig ziek was. Na een zware medische ingreep leek het een tijd lang de goede kant op te gaan, maar helaas kwamen de klachten begin dit jaar weer terug. Op zaterdag 13 april jl. kwam hij ons persoonlijk vertellen dat er geen hoop meer was op herstel. Dat was ook de laatste zaterdag dat Jan bij een wedstrijd van ON 1 aanwezig was.

Op dinsdag 28 mei jl. werd hij opgenomen in het Hospice Gasthuis Groningen waar hij tot aan zijn overlijden liefdevol werd verzorgd. Een aantal ON’ers heeft bij hem thuis en later in het Hospice afscheid van hem genomen en wederzijds was men dankbaar dat dit op deze wijze kon. Wij zullen Jan Leben in onze herinnering houden als een man die nooit op de voorgrond trad, maar wel altijd bereid was een helpende hand te bieden. De crematie-plechtigheid vindt plaat op vrijdag 14 juni a.s. om 15.00 uur in het crematorium te Groningen, Crematoriumlaan 6. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur c.v.v. Oranje Nassau

 

 

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor