Hiermede hebben wij de droeve plicht mededeling te doen van het overlijden van Jo Bosch geboren op 1 mei 1932. Jo meldde zich aan bij onze vereniging op 1 januari 1948 en was het oudste verenigingslid. Een lidmaatschap van ca. 65 jaar is een unieke gebeurtenis.

Hij was de laatste decennia eigenlijk niet meer bij de club aanwezig geweest. Een enkele keer was hij bij een wedstrijd van het 1e elftal. Hij is dikwijls ernstig ziek geweest en heeft zware operaties ondergaan. Ook zijn er weinig activiteiten van hem bekend bij de club wat bestuur en commissiewerk betreft. De reden zal ongetwijfeld zijn, dat hij bij de Rijkspolitie heeft gewerkt en vaak onregelmatige diensten moest draaien. Hij reed zoals dat werd genoemd in de volksmond in een Rijks-patatwagen. Een grote Citroen. Hij was jarenlang keeper in het tweede elftal. In het Jubileumboek 1918-1993 staat een foto van dit elftal dat in 1957 winnaar werd van het Boringatoernooi. Naast Jo als keeper staan o.a. op deze foto Jan Speelman en Alje Terwal. In die tijd keek men op tegen dit elftal, gezien het feit dat een tweede elftal toernooi-winnaar werd.

 

Namens Oranje Nassau willen wij zijn vrouw en kinderen onze welgemeende condoleances aanbieden en veel sterkte toewensen voor de komende tijd.

Namens het bestuur en leden cvv Oranje Nassau

Bob W.R. van Wilgen

Verdien €50

AANMELDEN NIEUWSBRIEF
Waarvoor aanmelden?
Please wait

Royal Sponsor

Prince Sponsor