Taken:

  • contactpersoon naar niet voetbalgebonden commissies (kantinecommissie, bouwcommissie, sponsorcommissie).